Strict Standards: Declaration of MDB2_Driver_Common::raiseError() should be compatible with & PEAR::raiseError($message = NULL, $code = NULL, $mode = NULL, $options = NULL, $userinfo = NULL, $error_class = NULL, $skipmsg = false) in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 990

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::adminBaseUrl() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/index.php on line 285

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::poleUrl() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/index.php on line 383

Strict Standards: Non-static method MDB2::factory() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/index.php on line 499

Strict Standards: Non-static method MDB2::parseDSN() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 376

Strict Standards: Non-static method MDB2::loadClass() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 385

Strict Standards: Non-static method MDB2::classExists() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 327

Strict Standards: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 386

Strict Standards: Non-static method MDB2::parseDSN() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 2298

Strict Standards: Non-static method MDB2::setOptions() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 392

Strict Standards: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 393

Strict Standards: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/index.php on line 501
 Výpověď povinného ručení, postup a vzor - Lepší ručení.cz
Povinné ručení Praktické Výpověď povinného ručení

Výpověď povinného ručení

Pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu, ať už kvůli ušetření nebo lepším službám za stejné ceny, tak musíte předně vypovědět smlouvu u stávající pojišťovny.

Povinné ručení není možné vypovědět kdykoliv, zákon jasně stanovuje důvody i lhůtu pro podání výpovědi. Klient musí šest týdnů předem informovat pojišťovnu o úmyslu smlouvu ukončit.

Možnosti jak vypovědět stávající smlouvu

Vypovědět smlouvu můžete zaprvé dohodou o zániku pojištění, ale na to pojišťovny málokdy přistoupí. Běžnější je písemná výpověď smlouvy z vaší strany. Vzor takovéto výpovědi najdete ke stažení dole pod článkem. Smlouva následně zaniká skončením vašeho pojistného období. Pokud jste tedy výpověď správně podali šest týdnů před jejím koncem.

Třetí možností je výpověď do dvou měsíců od uzavření nové pojistné smlouvy. Do dvou měsíců si můžete uzavření smlouvy rozmyslet a legálně smlouvu vypovědět. Pojištění v tom případě zaniká uplynutím osmidenní výpovědní lhůty, která začala běžet doručením výpovědi.

Základní možnost číslo čtyři pak je výpověď do tří měsíců od vzniku škodné události. Když například nejste spokojen s vyplaceným plněním, tak máte zákonné právo vypovědět stávající smlouvu do tří měsíců od dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Smlouva v tom případě skončí po uplynutí jednoho měsíce od doručení výpovědi.

Ve všech jakých případech můžeme vypovědět smlouvu:

  • Ukončení smlouvy dohodou
  • Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období
  • Výpověď do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy
  • Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události
  • Ukončení z důvodu zániku předmětu pojištění (například likvidace, vyřazení vozidla)
  • Ukončení z důvodu odcizení vozidla
  • Ukončení při online sjednání do 14 dnů od uzavření
  • Zánik z důvodu změny vlastníka vozidla (například prodej, darování)
  • Zánik smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného na další pojistné období
  • Zánik pro neplacení

Pojištění musí plynule navazovat

Když vyplníte formulář o výpovědi a pošlete pojišťovně, tak pokud chcete vaše vozidlo dál používat, musíte podepsat co nejdříve smlouvu novou, aby na sebe pojištění plynule navazovala. V případě provozování vozidla nebo jeho pouhém zanechání na pozemní komunikaci bez platného povinného ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem) vám hrozí poměrně vysoké sankce pokut. Za přestupek je to až do 40 tisíc korun, navíc sankční platby od České kanceláře pojistitelů se pohybují od 50 korun na den podle typu vozidla.

Nutné údaje pro novou smlouvu

K uzavření nové pojistky online nebo v kamenné pobočce budete potřebovat občanský průkaz jako identifikaci majitele a provozovatele vozidla, velký a malý technický průkaz pro informaci o pojišťovaném vozidle, potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu kvůli informaci o vašem stávajícím bonusu za bezeškodný průběh. V případě, že máte auto na leasing, tak si připravte i leasingovou smlouvu.


Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::poleUrl() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/app/controllers/ClankyController.php on line 71

Strict Standards: Non-static method MDB2::classExists() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 2567

Strict Standards: Non-static method MDB2::isResultCommon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 2573

Strict Standards: Non-static method MDB2::isResultCommon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 3206

Strict Standards: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 3482

Strict Standards: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/app/models/DatabaseModule.php on line 114

Strict Standards: Non-static method MDB2::classExists() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 2567

Strict Standards: Non-static method MDB2::isResultCommon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 2573

Strict Standards: Non-static method MDB2::isResultCommon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 3237

Strict Standards: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/app/models/DatabaseModule.php on line 122

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::dejNahodny() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/Mylib/AnalyticsHelper.php on line 24

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::dejNahodny() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/Mylib/AnalyticsHelper.php on line 24

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::onclickEscape() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/Mylib/AnalyticsHelper.php on line 25

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::onclickEscape() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/Mylib/AnalyticsHelper.php on line 25

Strict Standards: Non-static method Mylib_Menu::menuClanky() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/app/controllers/ClankyController.php on line 135

Strict Standards: Non-static method MDB2::classExists() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 2567

Strict Standards: Non-static method MDB2::isResultCommon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 2573

Strict Standards: Non-static method MDB2::isResultCommon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 3307

Strict Standards: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/MDB2.php on line 3555

Strict Standards: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/app/models/DatabaseModule.php on line 138

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::dejNahodny() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/Mylib/AnalyticsHelper.php on line 24

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::dejNahodny() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/Mylib/AnalyticsHelper.php on line 24

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::onclickEscape() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/Mylib/AnalyticsHelper.php on line 25

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::onclickEscape() should not be called statically in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/Mylib/AnalyticsHelper.php on line 25

Strict Standards: Non-static method Mylib_Menu::zalozky() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/app/controllers/ClankyController.php on line 152

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::lzpet() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/app/controllers/ClankyController.php on line 153

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::odkaz() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/Mylib/Common.php on line 161

Strict Standards: Non-static method Mylib_Common::odkaz() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/hosting/lepsiruceni.cz/lib/Mylib/Common.php on line 161